JCA s.r.o

Sídlo JCA s.r.o.

Naše společnost má nové sídlo:
Jakuba Arbesa 2600, Most

JCA s.r.o. - idatabaze.czPožární ochrana, zabezpečení - idatabaze.cz

Poskytované služby v oblasti OŽP

Chemické látky a přípravky dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Ochrana vod dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.

Ochrana ovzduší dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší.

Nakládání s obaly dle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

  • Zpracování ekologického auditu, včetně vyhodnocení stavu plnění právních požadavků – na klíč.
  • Zpracování dokumentace v oblasti ochrany životního prostředí, včetně zajištění její pravidelné aktualizace – zpracování interních předpisů a pravidel – např. nakládání s odpady, pravidla pro práce s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, havarijní a povodňové plány aj.
  • Legislativní servis v oblasti EMS.
  • Poradenství a konzultační činnost při zavádění systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005, hodnocení environmentálních aspektů, registry požadavků.
  • Školení zaměstnanců v oblasti EMS.